دوره نوجوان کارآفرین دوره به صورت حضوری و در موسسه آموزش آزاد عالی بهار برگزار می شود. مخاطب این دوره دو گروه سنی نوجوانان 10 اتا 13 سال و 14 تا 18 سال می باشند.

1
2
درباره کلید مدیر مجموعه کلید مدیر در زمینه آموزش حرفه‌ای کارآفرینی به نوجوانان فعالیت می کند. مامعتقدیم بهترین زمان یادگیری تفکر کارآفرینی در نوجوانی است و به همین دلیل با استفاده از بهترین منابع و روش‌های روز دنیا ( خلق مدل جدید آموزش کارآفرینی به نوجوانان IBSE ) توانستیم به بهترین نتایج برسیم. درصدد هستیم تا دوره نوجوان کارآفرین را برای همه نوجوانان برگزار کنیم تا در آینده ای نه چندان دور نوجوانان ما به صاحبان کسب و کار و انسان‌هایی اثرگذار تبدیل شوند. تیم کلید مدیر به همراه اساتید حرفه ای در کنار نوجوانان است تا بتوانند بهترین نتایج را خلق کنند.
1

در کنتر از 3 ثانیه

2

حرکت کن و تو دنیا را بساز