دانشگاه در بهترین حالت، کارمندان خوبی تربیت می کند که در یک شرکت بتوانند کار کنند. به همین علت است که حتی افرادی که در رشته MBA و کارآفرینی و مدیریت، تحصیل می‌کنند نهایتا مدیر عامل‌های خوبی می‌شوند. متاسفانه کار به جایی رسیده است که به افراد آموزش کارآفرینی داده می‌شود، و دانشجویان به دنبال گرفتن مدرک دوره هستند نه اینکه کسب‌و‌کار خودشان را راه اندازی کنند.برای شخصی که در رشته‌ای آموزش دیده است، آموزش او برای همان رشته به درستی و به حد رفع نیاز نبوده است، پس آموزش کارآفرینی هم وجود نداشته است.

عنوان : انسان ها واقعا چه چیزی می خواهند؟

آیا مدارس ما، دانش آموزان را برای ورود به دنیای واقعی آماده می کنند؟

پاسخ این سوال متاسفانه خیر است.

اگر این اتفاق می افتاد، دانش آموزان بعد از فارغ التحصیلی وارد دنیای کسب و کار می شدند.

دکتر فرانک لاتنز که یک افکارسنج معروف آمریکایی است، در سال 2009 نظرسنجی انجام داد و از افرادی سوالاتی پرسید:

” اگر مجبور به انتخاب کردن باشید، ترجیح می دهید مالک یک کسب وکار باشید یا مدیر عامل یکی از 500 شرکت برتر مجله فورچون؟ ”

80% از پاسخ دهندگان گفتند که حاضرند مالک کسب و کار خودشان باشند.

14%گفتند که ترجیح می دهند مدیر عامل یکی از 500 شکت برتر فورچون باشند.

6% هم گفتند نمی دانند یا پاسخی ندارند.

این رویایی است که مردم در اکثر شرکت ها دارند و دوست دارند کارآفرین شوند.

اما مسأله کجاست؟

مسأله از آنجایی شروع می شود که نظام فعلی آموزش، دانش آموزان را کارآفرین تربیت نمیکند. البته این مدل اشتباه در آموزش فقط به مدارس ختم نمی شود، در سیسستم آموزش عالی هم آن را می بینیم.

مثلا برای شخصی که در رشته‌ای آموزش دیده است، آموزش او برای همان رشته به درستی و به حد رفع نیاز نبوده است، پس آموزش کارآفرینی هم وجود نداشته است.

درنظام آموزشی افراد معمولا مطالبی را آموزش می بینند و در نهایت همان مطالب را به دیگران آموزش می دهند و بعضی از رشته ها واقعا خروجی زیادی از نظر کاربرد مطالب ندارند.

گاهی اوقات افراد تا لیسانس، به این تحصیل بیهوده ادامه می دهند و یا حتی مدرک دکتری می‌گیرند.

خیلی از این دروس که در دانشگاه آموزش داده می شود، کاربردی نیستند و اگر هم کاربردی داشته باشند، برای آن دانشجو مناسب نیست، چون امکان استفاده از آن را ندارد.

و دقیقا به همین دلیل بهتر است مطالب کمتری آموزش ببینند و قدرت اجرای دانسته هایشان بالاتر برود.

دانشگاه در بهترین حالت، کارمندان خوبی تربیت می کند که در یک شرکت بتوانند کار کنند. به همین علت است که حتی افرادی که در رشته MBA و کارآفرینی و مدیریت، تحصیل می‌کنند نهایتا مدیر عامل‌های خوبی می‌شوند. متاسفانه کار به جایی رسیده است که به افراد آموزش کارآفرینی داده می‌شود، و دانشجویان به دنبال گرفتن مدرک دوره هستند نه اینکه کسب‌و‌کار خودشان را راه اندازی کنند.

کشور ما در حال حاضر به تعداد زیادی کارآفرین نیاز دارد که بتوانند کسب و کارهای کوچکی راه اندازی کنند و مهمترین قسمت در کارآفرینی، داشتن نگاه کارآفرینانه است.

تا زمانی که سیاستمداران ما نگاه کارآفرینانه نداشته باشند، نباید انتظار داشت که بسترهای کارآفرینی را پرورش دهند .

در دولتی که وزرا از کارمندی به مدیران اجرایی میرسند، عملا نمی‌توان حرفی از کارآفرینی زد.

تیم کلید مدیر به کمک آموزش های نوجوانان و کودکان، در حال به وجود آوردن دیدگاهی بر اساس مدل کارآفرینانه به نوجوانان و کودکان می باشد.

دانلود فایل این مقاله