پیشنهادی که ما برای دانش‌‌آموزان و مدیران مدارس داریم اینست که به سراغ آموزش کارآفرینی و کسب‌وکار به خود دانش‌‌آموزان بروند و سعی کنند که با آموزش مناسب به آن‌ها، در مدرسه خودشان بتوانند تعدادی از نیازهای دانش‌‌آموزان را برطرف کند.پیشنهادی که ما برای دانش‌‌آموزان و مدیران مدارس داریم اینست که به سراغ آموزش کارآفرینی و کسب‌وکار به خود دانش‌‌آموزان بروند و سعی کنند که با آموزش مناسب به آن‌ها، در مدرسه خودشان بتوانند تعدادی از نیازهای دانش‌‌آموزان را برطرف کند.

عنوان : اکوسیستم کارآفرینی مدارس

هر مدرسه‌ای، خودش می تواند یک مدل کوچک برای تمرین آموزش و کارآفرینی دانش‌‌آموزان همان مدرسه باشد.

با توجه به اینکه  دانش آموزان نیازهایی دارند،

می‌‌توان با ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی در مدرسه باعث آموزش دانش‌‌آموزان در مدل کوچک‌تر نسبت به دنیای واقعی شویم و تجربه‌هایشان را افزایش دهیم.

برای اینکه بتوانیم مدرسه را  به محیطی مناسب برای آموزش کلیه دانش آموزان تبدیل کنیم،

نیاز داریم که تمام پرسنل مدرسه اعم از مدیریت مدرسه، معلمان و کادر اجرایی این نگاه را نسبت به محیط مدرسه و دانش‌آموز  داشته باشند.

این اتفاق سبب ایجاد احساس خوب و مفید بودن در همه افراد می شود و همگی سعی می کنند که برای این اکوسیستم کوچک کاری کنند.

پیشنهادی که ما برای دانش‌‌آموزان و مدیران مدارس داریم اینست که به سراغ آموزش کارآفرینی و کسب‌وکار به خود دانش‌‌آموزان بروند و سعی کنند که با آموزش مناسب به آن‌ها، در مدرسه خودشان بتوانند تعدادی از نیازهای دانش‌‌آموزان را برطرف کند.

البته اگر این اکوسیستم تک مدرسه ای به چند مدرسه و یا مدارس منطقه تبدیل شود،

در نهایت اکوسیستم کارآفرینی دانش‌آموزی کل مدارس را می‌توانیم بوجود بیاوریم که خود دانش آموزان بتوانند اکثر نیازهای خودشان را برطرف کنند.

البته در این سیستم است که می‌‌توان نگاهی کیفی را هم به دانش‌‌آموزان آموزش داد و از آن‌ها انتظار داشته باشیم که نگاه‌شان را نسبت به کیفیت متفاوت کنند.

همچنین این نوع آموزش منجر به خروجی دقیق و شفاف می‌شود و  دانش‌آموز می‌تواند نتیجه کار خودش خیلی شفاف ببیند، قطعاً نتایج بهتری روی کودکان و نوجوانان می‌گذارد.

تیم کلید مدیر در حال ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در مدارس می باشد. مطمئنیم که نتایج بسیار عالی از این مدل بدست می آید.

برای این‌که این دانش‌‌آموزان پیشرفت خوبی داشته باشند نیاز به آموزش دارند تا بتوانند از آموزش ها به‌راحتی استفاده کنند و به نتایج مطلوب خود برسند.

دانلود فایل این مقاله