عشق و علاقه معلم در آموزش دادن به علت آنست که آن معلم تدریس را به‌‌عنوان یک وظیفه نمی‌داند بلکه آن را به‌‌عنوان یک رسالت میداند و در پی ایجاد تغیر در دانش آموزان  است.

عنوان : فرار از یادگیری

چرا دانش‌‌آموزان به سختی‌ درسها را یاد می‌گیرند؟

من  بعنوان یک معلم با معلم‌ها و مشاورهای زیادی در ارتباط بودم.

همیشه می‌دیدم و متأسفانه هنوزهم می‌بینم که دانش‌‌آموزان در یادگیری مطالب یک نوع مقاومتی دارند و از یادگیری فرارمی‌کنند.

این فرار از یادگیری به علت‌های مختلف می‌تواند باشد.

من پس از بررسی عوامل گوناگون و پرسش از خود معلم‌ها و دانش‌‌آموزان به 2 عامل رسیدم که معمولاً مهم‌ترین عوامل برای مقاومت دانش‌‌آموزان در یادگیری است.

عامل 1: نداشتن شور و شوق در معلم :

همه ما در طول تحصیل، حداقل یک معلم داشتیم که خیلی باعلاقه تدریس می‌کرد و ما هم به‌‌عنوان دانش‌آموز آن درس را بهتر یاد می‌گرفتیم .

آن معلم گاهی اوقات مسیر زندگی و تحصیلی دانش آموزان کلاس را عوض کرده است و دانش آموزان به علت علاقه به آن معلم در دانشگاه سراغ رشته دانشگاهی رفتند که معلم هم همان رشته را خوانده بوده است.

 عشق و علاقه معلم در آموزش دادن به علت آنست که آن معلم تدریس را به‌‌عنوان یک وظیفه نمی‌داند بلکه آن را به‌‌عنوان یک رسالت میداند و در پی ایجاد تغیر در دانش آموزان  است.

بسیاری از اوقات معلم‌هایی که روش تدریس عالی دارند هم از این هم مورد استفاده می‌کنند.

من در برخی موارد معلم هایی را می‌بینم که 20 سال است که در مدرسه یک درس را  تدریس می کنند ولی هنوز نه  جزوه مناسب، لوازم کمک‌آموزشی و مطالب اضافهای در تدریس ندارند.

این نشان می‌دهد که آن معلم احتمالاً علاقه ای به تدریس آن درس ندارد  و وارد یک فضای کاری شده و نمی خواهد از آن خارج شود و  شغلش را عوض کنند و 30 سال به همین روش جلو می‌رود تا بازنشسته شود.

عامل 2: نداشتن شور و شوق در در دانش‌آموز:

این عامل خودش به 2 عامل دیگر بستگی دارد : یکی این‌که دانش‌آموز اصلاً آن درس را دوست ندارد و  عامل دیگر این‌که دانش‌آموز مطالبی را که به او آموزش داده می‌شود را کاربردی نمی داند.

 یکی از وظایف مهم معلم‌ها در تدریس اینست که دروس را به‌صورت کاربردی تدریس کنند.

مثلا وقتی مباحث مشتق را در ریاضیات تدریس می کند کاربرد آن را نیز توضیح دهند و  روش تدریس به صورت خطی را کنار گذاشته و از روش zoom-in  zoom-out استفاده کنند.

یعنی مطالب را بگویند چشم‌انداز کلی درباره آن بدهند و سپس درباره مطالب جزئی توضیح بدهند.

دانش‌‌آموزان اغلب نمی‌دانند که مطالب تدریس شده چه  کاربردی برایشان دارد.

آموزش کسب‌وکاربه کودکان و نوجوانان باعث می‌شود که بتوانند وارد دنیای واقعی شوند و مطالب را به‌صورت کاربردی آموزش ببینند.

تیم کلید مدیر با آموزش کودکان و نوجوانان در حوزه کسب و کار به آن‌ها کمک می کنند تا بتوانند مطالب را طوری آموزش ببینند که در دنیای واقعی از آن استفاده کنند.

با آموزش دادن کاربردی به کودکان و نوجوانان، فرایند یادگیری را لذت‌بخش کنیم و میزان یادگیری آن‌ها را افزایش دهیم.

دانلود فایل این مقاله