قلب یک نوجوانقلب قوی ترین میدان الکترومغناطیس ریتمیک را بوجود می آورد که در همه جهات در بدن پخش می شود.

عنوان : قلب یک نوجوان کارآفرین

کارآفرینی یک رفتار است و در بروز رفتار کارآفرینانه دو عامل فرد و محیط اثرگذار است.

وقتی شخصی کارآفرین نامیده می شود که بتواند مهارتهای خود و فرصتهای محیط را ببیند و ارتباط نزدیکی بین آنها به وجود بیاورد.

تا چند سال گذشته یکی از  مواردی که خیلی روی آن تأکید می شد بحث تفکر کارآفرینانه بوده و هست.

بیشتر مدرسان این حوزه بر این باور بودند که کارآفرینی یعنی بتوانی مثل یک کارآفرین فکر کنی.

در چند سال اخیر مطالعات مختلف در حوزه کارآفرینی نشان داده است که کارآفرینی نیاز به یک شهود دارد که این شهود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

تغییر در شهود کارآفرینان معمولا از قلب آنها نشأت می گیرد.

اگر هر انسان را به 3 جزء اصلی تقسیم کنیم، می توانیم اهمیت شهود را متوجه شویم:

    • ذهن انسان که وظیفه اندیشه و فکر کردن را بر عهده دارد.
    • بدن انسان که وظیفه انجام دادن کارها و رفتار ما را بر عهده دارد.
    • قلب انسان که وظیفه احساسات و کنترل آن را به عهده دارد.

در اکثر مطالعات در حوزه کارآفرینی برروی 2 جزء اول (ذهن و بدن) تمرکز کرده است، ولی مطالعات نظریه مغز قلب که موسسه تکنوپل کمبریج و موسسه هارت مث آن را ارائه کرده اند، درباره این موضوع صحبت می کند که قلب به عنوان ریتمیک‌ترین عضو بدن، شبیه یک مغز عمل می کند.

این نظریه می گوید قلب توانایی احساس کردن و تصمیم سازی را دارد و به همین علت است که می توان قلب را جزو موثرترین اعضای بدن جهت رشد انسان در نظر گرفت.

قلب قوی ترین میدان الکترومغناطیس ریتمیک را بوجود می آورد که در همه جهات در بدن پخش می شود.

حالا نقش قلب برای یک نوجوان چه می تواند باشد؟

انسان در زمان کودکی و خردسالی و نوجوانی راحت تر می تواند احساسات  واقعی خودش را ابراز کند.

ولی به مرور زمان با توجه به شرایط محیطی  و جامعه و خانواده، بخشی از قدرت تخیل خود را از دست می دهد و دیگر نمی تواند بزرگ فکر کند و احساس کند و عمل کند.

یک نوجوان می تواند راحت تر احساس کند و معمولا باورهای خودش را راحت تر می تواند بهبود و اصلاح کند و مدل یک کارآفرین را داشته باشد.

ما در دوره نوجوان کارآفرین به دنبال این هستیم که نوجوانان علاوه بر اینکه بتوانند مثل یک کارآفرین فکر و عمل کنند ، قلب آنها نیز مثل یک کارآفرین بتپد.

اگر احساسات  و قلب نوجوانان شبیه یک کارآفرین نباشد ، آموزشهای کارآفرینی در مقاطع بالاتر و دانشگاه تأثیر آنچنانی ندارد .

هدف تیم کلید مدیر این است که در آینده ای نزدیک ، نوجوانان ما به مدیرانی تصمیم ساز و تصمیم گیر مبدل شوند.

دانلود فایل این مقاله