52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 29- محل مناسب برای قرار با مشتری )

,
چطور می توانیم یک جای مناسب برای محل قرار پیدا کنیم ؟
انتخاب منطقی یا احساسی؟
محل مذاکره فروش کجا می تواند باشد؟
جلسه در دفتر کار باشد یا در کافی شاپ؟
جلسات فروش یک محصول چطور باید برگزار شود؟
با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید.
این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .
در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .
ما در مجموعه کلید مدیر به دنبال آموزش حرفه ای نوجوانان و کمک به آنها برای راه اندازی کسب و کار مستقل آنها می باشیم.