مطالب توسط کلید مدیر

, الگویی از ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین

اگر در تلاشیم که نوجوانان کارآفرینی تربیت کنیم که در آینده ای نه چندان دور، مدیران موثری باشند و ایران فردا را مدیریت کنند، باید بتوانیم شخصیت آنها را مثل یک کارآفرین تربیت کنیم.

, فرآیند کارآفرینی نوجوانان

کارآفرینان با شناسایی فرصت‌ها شروع به کار می کنند و از این طریق می توانند به موفقیت های عالی برسند.

, مدارس کارآفرین، نوجوان کارآفرین

اگر دانش آموزان ما مباحث مربوط به کارآفرینی را آموزش ببینند ولی بستر مناسبی برای پیاده سازی آنها در عمل برای ایشان موجود نباشد، در عمل نتیجه ای حاصل نمی شود.

, پارادایم کسب‌و‌کار

نکته خیلی مهم در این مرحله این است که طراحی این الگوها بعهده خود ماست و الزاما الگوبرداری در آن مجاز نیست.

, تست امیدوار کننده، از یک نوجوان

یک تجربه آيا هرگز لحظه‌‌اى را در زندگى‌‌تان تجربه كرده‌‌ايد كه خيلى ناراحت کننده و گیج كننده باشه به طوريكه همه آنچه که میخواهید آن باشد كه تا حد ممکن بفهمید كه اين موضوع چه معنى مى‌‌ده؟ وقتى ١٣ ساله بودم، يك دوست خانوادگى نزديك، كه مثل عمو برام مى‌‌موند از سرطان پانكراس درگذشت. وقتى بيمارى از یکی از نزدیکانم را […]