قلب یک نوجوان کارآفرین

,

قلب قوی ترین میدان الکترومغناطیس ریتمیک را بوجود می آورد که در همه جهات در بدن پخش می شود.

ما در دوره نوجوان کارآفرین سعی می کنیم شخصیت نوجوانان را شبیه یک کارآفرین پرورش دهیم و تا جایی که امکان دارد، آنها را در مسیر درست قرار بدهیم.

الگویی از ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین

,

اگر در تلاشیم که نوجوانان کارآفرینی تربیت کنیم که در آینده ای نه چندان دور، مدیران موثری باشند و ایران فردا را مدیریت کنند، باید بتوانیم شخصیت آنها را مثل یک کارآفرین تربیت کنیم.

فرآیند کارآفرینی نوجوانان

فرآیند کارآفرینی نوجوانان

,

کارآفرینان با شناسایی فرصت‌ها شروع به کار می کنند و از این طریق می توانند به موفقیت های عالی برسند.

مدارس کارآفرین، نوجوان کارآفرین

مدارس کارآفرین، نوجوان کارآفرین

,

اگر دانش آموزان ما مباحث مربوط به کارآفرینی را آموزش ببینند ولی بستر مناسبی برای پیاده سازی آنها در عمل برای ایشان موجود نباشد، در عمل نتیجه ای حاصل نمی شود.

نظر سنجی دوره نوجوان کارآفرین

الگوهای کسب و کار

پارادایم کسب‌و‌کار

,

نکته خیلی مهم در این مرحله این است که طراحی این الگوها بعهده خود ماست و الزاما الگوبرداری در آن مجاز نیست.

چرا آموزش کارآفرینی نوجوانان؟

,

شاید این پرسش مهم‌ترین سؤالی باشد که هر فردی در هر کسب‌وکار باید از خودش بپرسد.

JAck Andraka
تست امیدوار کننده، از یک نوجوان,

دو رفيق خوب نوجوان

١٠٠ درصد شانس زنده ماندن

 نانو لوله‌‌هاى كربنى

نكته مهم

دنبال آزمايشگاه برم

يك عموى اضافه

خبر مهم:کارآفرینی را میتوان آموزش دید. در دوره نوجوان کارآفرین، به نوجوانان گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال در دو گروه مختلف، مهارتهای کارآفرینی را آموزش میدهیم، به طوری که در انتهای دوره نوجوانان بتوانند کسب و کار مستقل راه اندازی کنند و به درآمد برسند. البته که رسیدن به درآمد یکی از اهداف فرعی این دوره است و هدف اصلی ما این است که بتوانیم نگاه کارآفرینانه را به نوجوانان آموزش دهیم و دیدگاه کارمندی را به دیدگاه کارآفرینی تغییر دهیم.
گزارش دوره نوجوان کارآفرین 1,

مامعتقدیم بهترین زمان یادگیری تفکر کارآفرینی در نوجوانی است و به همین دلیل با استفاده از بهترین منابع و روش‌های روز دنیا ( خلق مدل جدید آموزش کارآفرینی به نوجوانان IBSE ) توانستیم به بهترین نتایج برسیم.

درصدد هستیم تا دوره نوجوان کارآفرین را برای همه نوجوانان برگزار کنیم تا در آینده ای نه چندان دور نوجوانان ما به صاحبان کسب و کار و انسان‌هایی اثرگذار تبدیل شوند.

تیم کلید مدیر به همراه اساتید حرفه ای در کنار نوجوانان است تا بتوانند بهترین نتایج را خلق کنند.

شعار ما ” حرکت کن و تو دنیا را بساز” می باشد

 

پاول تسنر
خواستم کسب و کار خودم را داشته باشم,

 

 

در این ویدئو،صحبت های پاول تاسنر، کارآفرین دوستدار طبیعت، درباره راه‌اندازی کسب و کار مستقل ، مشاهده می کنید.
ما درصدد هستیم تا دوره نوجوان کارآفرین را برای همه نوجوانان برگزار کنیم تا در آینده ای نه چندان دور نوجوانان ما به صاحبان کسب و کار و انسان‌هایی اثرگذار تبدیل شوند.

تیم کلید مدیر به همراه اساتید حرفه ای در کنار نوجوانان است تا بتوانند بهترین نتایج را خلق کنند.
www.kelidemodir.com