مقاله 6 : 1+3 نکته برای موفقیت در بازاریابی

نام مقاله : 1+3 نکته برای موفقیت در بازاریابی

,

در ایــن مقالــه می خواهــم 4نکتــه مهــم بــرای موفقیــت در بازاریابــی بــرای شــما بیــان کنــم کــه اگــر ایــن نــکات را رعایــت کنیــد، موفقیــت شــما در ایــن حــوزه حتمــی اســت.

آیا فروش با تخفیف سبب سود بیشتر می شود؟

نام مقاله : آیا فروش با تخفیف سبب سود بیشتر می شود؟

,

در زمانی که بازار رقابتی یا فوق رقابتی می شود، خیلی مواقع شاهد آن هستیم که شرکت های تولید کننده، برای جبران کاهش میزان فروش خود و رسیدن به عدد تعیین شده ی فروش، به راه هایی مثل حراج محصول و یا فروش محصول با بسته های هدیه رایگان، ترغیب می شوند.

قربانیان تعدد محصول در کسب و کار

نام مقاله : قربانیان تعدد محصول در کسب و کار

,

تعدد محصول هنوز هم در کسب و کارها قربانی می گیرد

دو راز برای تعیین اهداف بلندپروازانه

نام مقاله : دو راز برای تعیین اهداف بلندپروازانه

,

تعیین اهداف بزرگ یکی از معمول‌ترین روش‌ها برای انگیزش رفتار رقابتی افراد هست.

بازاریابی مستقیم، فروش مستقیم

نام مقاله : بازاریابی مستقیم، فروش مستقیم

,

تابه حال مغازه هایی را دیده اید که بعد از یک سال یا حتی چند ماه از شروع فعالیتشان، به کار خود پایان می دهند.

مشتری اصلی شما کیست؟

نام مقاله : مشتری اصلی شما کیست؟

,

شاید این پرسش مهم‌ترین سؤالی باشد که هر فردی در هر کسب‌وکار باید از خودش بپرسد.

7منبع برای خلق ایده های بازاریابی

نام مقاله : 7 منبع برای خلق ایده های بازاریابی

,

مواردی که در ذیل ارائه شده است، راهکارهایی برای خلق ایده های بازاریابی می باشدکه البته قطعا راه های دیگری هم وجود دارد، ولی این مطالب که گفته شده است جزو مهم ترین و اصلی ترین راهکارهاست .

4 راز ماندگاری تبلیغات

۴نام مقاله : راز ماندگاری تبلیغات

,

در این مقاله می‌خواهیم چهار راز در تبلیغات را بیان کنیم که برای تشخیص درستی هر روش تبلیغی، همیشه ملزم به رعایت آن هستیم.

تبلیغات منقضی شده

نام مقاله : تبلیغات منقضی شده

,

نظر شما درباره زمان انقضای تبلیغات چیست؟ آیا نیاز هست که تبلیغاتی که تأثیر گذاری خوبی بر روی مشتری دارد باید نوع یا روش تبلیغات خود را عوض کنیم؟

 

ادامه مطلب …

7کلید برای بهره وری فردی از زبان برایان تریسی

نام مقاله :کلید برای بهره وری فردی از زبان برایان تریسی

,

برای افزایش بهره وری و کارایی فردی، 7روش وجود دارد: