ایجاد سیستم در برقراری ارتباط- جلسه39(دوره 52 برنامه موفقیت)

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 39- ایجاد سیستم در برقراری ارتباط)

,

4 روش برای اینکه سیستم برقراری ارتباط داشته باشید.
چقدر لازم است که سیستم نرم افزار ارتباط با مشتری داشته باشید؟
در بازاریابی و فروش باید همیشه با مشتری در ارتباط باشید.
چه کنیم که مشتری همیشه ما را به خاطر بیاورد؟
با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید.
این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .
در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .

محصول رایگان - جلسه 38 (دوره 52 برنامه موفقیت در فروش)

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 38- محصول رایگان )

,

چه زمانی از مدل محصول رایگان می توانیم استفاده کنیم؟

جذابیت محصول رایگان شما چقدر است؟

کارکرد محصول و خدمات شما خیلی مهم است.

میزان منابع مالی شما در محصول رایگان مهم است.

مدل کسب و کار شما می تواند تعیین کننده باشد.

مدل درآمد زایی دیوار یا شیپور چگونه است؟

با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید.

این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .

در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .

ذخیره تغییراتتوسعه و تقویت ارتباطات - جلسه 36 (دوره 52 برنامه موفقیت در فروش)

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 36- توسعه و تقویت ارتباطات)

,

 

 

در 5 مرحله ازتباطات خود را تقویت کنید.
همیشه در حال رشد ارتباطات خود باشید.
بازاریابی و فروش مجموعه شما ارتباط مستقیمی با میزان ارتباطات شما دارد .
با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید.
این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .
در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .
https://www.kelidemodir.com/
یادداشت ایده ها و سیستم سازی - جلسه 35 (52 برنامه موفقیت در فروش)

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 35-یادداشت ایده ها و سیستم سازی )

,

اگر ایده ی ما در نگاه اول جذاب نیست، چه کنیم؟

حتما ایده هایی که از دیگران دریافت می کنید، به نام خود آنها در دفتر خود، یادداشت کنید .

از اپلیکیشن همسا برای پرورش ایده هایتان استفاده کنید.

برای سیستم سازی در مجموعه ، باید در صورت عدم حضور یک نفر،سیستم روال عادی خود را داشته باشد.

چطور می توان ایده ها را مدیریت کرد؟

با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید.

این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .

در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .

ارتباط با یک مربی - جلسه 34 (52 برنامه موفقیت در فروش)

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 34- ارتباط با یک مربی)

,

یک نوجوان می تواند برای شروع کسب و کارش از خانواده کمک بگیرد.
در کسب و کارمان از پدر و مادر یاد بگیریم. مربی کسب و کار داشته باشیم.
ار افراد قوی در حوزه کسبو کار خود بهره ببریم.
در کسب و کار خود به دنبال رشد باشید .
با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید.
این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .
در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .

تشکیل تیم با یک شریک تجاری - جلسه 33 (52 برنامه موفقیت در فروش)

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 33- تشکیل تیم با یک شریک تجاری )

,

شریک تجاری در سرعت رشد مجموعه شما موثر است .
ولی چطور یک شریک تجاری انتخاب کنیم؟
موارد مهم برای انتخاب شریک تجاری کدامند ؟
چطور برای کار با یک شریک تجاری برنامه ریزی کنیم ؟
نکات توسعه برنامه ریزی کسب و کار برای کار با شریک تحاری چیست ؟
با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید.
این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .
در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .

بهترین های فروش - جلسه 32 (52 برنامه موفقیت در فروش)

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 32- بهترین های فروش)

,

 

 

چطور بهترین افراد را در حوزه ی فروش پیدا کنیم ؟

سیستم فروش چهانی است .

چقدر کتاب در حوزه ی فروشبخونم ؟

شبکه سازی در حوزه ی فروش کنید.

منتور در حوزه ی فروش داشته باشید تا به شما بازخورد مناسب بدهد.

با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید.

این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .

در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .

مهارت فروش تلفنی - جلسه 31 (52 برنامه موفقیت در فروش)

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 31- مهارت فروش تلفنی)

,

 

 

باید تعدادی آیتم را یاد بگیرید تا بتوانید به درآمد خوب برسید.

کمیت مهم است ، کمیت بیشتر، فروش بیشتر می آورد . آیا متن فروش داشته باشیم؟

تکنیک انعکاس چطور جواب می دهد؟

انرژی بیشتر یدر صحبتهای خود داشته باشید .

دنبال صحبت جدید با مشتری باشید و مدل جدیدی از بازاریابی را تست کنید.

با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید.

20این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .

در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .

پرسش و پاسخ با مشتری جلسه 30 (52 برنامه موفقیت در فروش)

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 30-پرسش و پاسخ با مشتری)

,

 

200

 

چه نوع سوال هایی از مشتریان خودمان بپرسیم؟

مکالمات با مشتری چقدر باید زمان بر باشد؟

چطور از لوپ در فروش استفاده کنیم؟

در فروش مستقیم می توانیم از لوپ مناسب استفاده کنیم.

برای اینکه بازاریابی نتیجه گرا داشته باشیم، لازم هست که از لوپ مناسب استفاده کنیم.

با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید.

این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .

در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .

ما در مجموعه کلید مدیر به دنبال آموزش حرفه ای نوجوانان و کمک به آنها برای راه اندازی کسب و کار مستقل آنها می باشیم.

روش هایی اجرایی و کاربردی در دنیای کسب و کار ارائه می دهیم تا باعث رشد شما شویم.

محل مناسب برای قرار با مشتری - جلسه 29 (دوره 52 برنامه موفقیت در فروش)

52 برنامه موفقیت در فروش (قسمت 29-محل مناسب برای قرار با مشتری )

,

 

 

چطور می تونیم یک جای مناسب برای قرار با مشتری پیدا کنیم ؟

انتخاب منطقی یا احساسی؟

محل مذاکره برای قرار با مشتریو  فروش کجا می تواند باشد؟

جلسه برای قرار با مشتری در دفتر کار باشد یا در کافی شاپ؟

جلسات فروش یک محصول چطور باید برگزار شود؟

با مشاهده دوره رایگان 52 برنامه موفقیت در فروش، برنامه ای کاربردی و نقشه ای اجرایی در 52 قسمت دریافت می کنید. این برنامه برای افزایش فروش کاملا محسوس محصولات شما طرح ریزی شده است .

در سایت کلید مدیر تمامی قسمت های این دوره و همچنین پادکست، مقاله و فیلم های مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است .

ما در مجموعه کلید مدیر به دنبال آموزش حرفه ای نوجوانان و کمک به آنها برای راه اندازی کسب و کار مستقل آنها می باشیم.

روش هایی اجرایی و کاربردی در دنیای کسب و کار ارائه می دهیم تا باعث رشد شما شویم.