سهیم شدن در سود یا دستاوردها

نام مقاله : سهیم شدن در سود یا دستاوردها

,

در سازمان ها معمولا 2 روش برای پرداخت پاداش به کارکنان وجود دارد ؟

استارت اپ من کو ؟

نام مقاله : استارت آپ من کو ؟

,

اگر نگاهی به ترجمه کلمه استارت آپ در دیکشنری وبستر داشته باشیم ، این کلمه ” یک کسب و کار جدید ، ترجمه شده است .

استراتژی زرافه

نام مقاله : استراتژی زرافه

,

وقتی که شما به مفهوم جدیدی از کسب و کار می رسید ، عملا یکه تاز عرصه ی بازار خواهید بود ، البته تا زمانی که از شما تقلید نکنند .

بزرگترین اشتباه در کسب و کار

نام مقاله : بزرگترین اشتباه در کسب و کار

,

تلاش می کنیم که کارها را در حد معقول و با ضریب اطمینانی به طور صحیح انجام دهیم .

در همه جا قوی یا در همه جا ضعیف ؟

نام مقاله : در همه جا قوی یا در همه جا ضعیف ؟

,

“وقتی دشمن، خود را درهمه جا قوی سازد، در همه جا ضعیف خواد بود . ”

مدل دنیای کوچک من

نام مقاله : مدل دنیای کوچک

,

((من فردی را می شناسم که او فرد دیگری را می شناسد که اوهم فرد دیگری را می شناسد …))

تشخیص یک ایده پولساز

نام مقاله : تشخیص یک ایده پولساز

,

هدف هر نوع کسب و کار جدید، کشف و تصاحب در بازار است .

تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد بگذارید!

مقاله : تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد بگذارید!

,

ضرب المثل معروف انگلیسی که می گوید “تمام تخم مرغ هایتان را دریک سبد نگذارید” ،فراموش کنید .

مقاله : شستن فرش 12 متری با یک لیوان آب

,

مندتی قبل یکی از دوستان جریانی را تعریف کرد :

وابستگی ازنوع تبلیغات

نام مقاله : وابستگی ازنوع تبلیغات

,

یکی از مرسوم ترین مدل های بودجه بندی هزینه تبلیغات استفاده از درصدی از فروش یا سود می باشد .