7منبع برای خلق ایده های بازاریابی

نام مقاله : 7 منبع برای خلق ایده های بازاریابی

,

مواردی که در ذیل ارائه شده است، راهکارهایی برای خلق ایده های بازاریابی می باشدکه البته قطعا راه های دیگری هم وجود دارد، ولی این مطالب که گفته شده است جزو مهم ترین و اصلی ترین راهکارهاست .

4 راز ماندگاری تبلیغات

۴نام مقاله : راز ماندگاری تبلیغات

,

در این مقاله می‌خواهیم چهار راز در تبلیغات را بیان کنیم که برای تشخیص درستی هر روش تبلیغی، همیشه ملزم به رعایت آن هستیم.

تبلیغات منقضی شده

نام مقاله : تبلیغات منقضی شده

,

نظر شما درباره زمان انقضای تبلیغات چیست؟ آیا نیاز هست که تبلیغاتی که تأثیر گذاری خوبی بر روی مشتری دارد باید نوع یا روش تبلیغات خود را عوض کنیم؟

 

ادامه مطلب …

7کلید برای بهره وری فردی از زبان برایان تریسی

نام مقاله :کلید برای بهره وری فردی از زبان برایان تریسی

,

برای افزایش بهره وری و کارایی فردی، 7روش وجود دارد: