نام مقاله : تبلیغات منقضی شده

,
تبلیغات منقضی شده

نظر شما درباره زمان انقضای تبلیغات چیست؟ آیا نیاز هست که تبلیغاتی که تأثیر گذاری خوبی بر روی مشتری دارد باید نوع یا روش تبلیغات خود را عوض کنیم؟

 

 

یک تبلیغات خوب،ممکن است سال های متمادی استفاده شود و از تأثیر گذاری آن کاسته نشود.

در یک مثال می خواهیم کاراکتر تبلیغاتی “حمید” را بررسی کنیم.یادتان هست که تبلیغ چه شرکتی بود؟

ما این سوال را از 100 نفر پرسیدیم و 82 نفر حتی نام برند را هم یادشان نمی آمد که چه شرکتی بوده است ؟

شما در این تبلیغات خود کلمه حمید را بیشتر بخاطر دارید یا نام برند تبرک را؟

باید اگر کاراکتری را برای تبلیغ استفاده میکنیم ، بتوانیم به محصول تولیدی شرکت ارتباط بدهیم .

ولی در آن تبلیغ می خواست در دسترس بودن محصول را به شما یادآوری می کند و  میگفت حمییییید! و این یعنی در دسترس بودن، محصول چون سریع پاسخ شنیده می شد

.

اگر کار خدماتی انجام می دهیم باید روی در دسترس بودن تمرکز کنیم ولی مواد غذایی اول کیفیت مهم است و اگر در دسترس هم بودی مردم شاید خرید کنند.

 

متاسفانه کیفیت کار هم که خیلی خوب و عالی نبود، به همین خاطر ماندگار نشد.

ولی مورد موفق ایران رادیاتور در تبلیغ نوه ی عمو یادگار بود.” پشتم گرمه”هم توانست کار خود را به خوبی به آن وصل کند (رادیاتور و گرما) و هم نشانی از سابقه چندین ساله شرکت (پشتم گرمه) ، نشان از ین دارد که یک سابقه ای پشت ما هست و ما به این دلخوشیم و نکته ی مهم تر اینکه کارارکتر عمویادگار یک تبلیغ هوشمندانه و قدیمی از این برند است که در ذهن عموم ماندگار است” عمویادگار، نمیری توغار؟ با ایران رادیاتور دیگه تواین روزا کی میره توغار؟!!”.

این تبلیغات خیلی عالی عمل کرد و توانست سابقه و کارکرد محصول و کاراکترتبلیغاتی را با یکدیگر تلفیق کند و ماندگاری آن هم نسبتا در ذهن طولانی است.

یادمان باشد در تبلیغات خلاقیت مهم است ولی به شرط از بین نرفتن پیام تبلیغ خودمان.

 

 

دانلود فایل این مقاله